Perussuomalaisten puoluejohto suhtautuu kielteisesti aluevaltuustoille suunnitteilla olevaan tukeen, jota alueiden valtuustoryhmille maksettaisiin. Puheenjohtaja Riikka Purra ja puoluesihteeri Arto Luukkanen pitävät ongelmallisena sitä, että aluevaltuustoille kaavaillusta tuesta ei tällä hetkellä käydä lainkaan poliittista keskustelua.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen katsoo, että kuntaliittojen ja maakuntaliittojen taholta on lähtenyt käyntiin tuleviin aluevaaleihin liittyvä korruptiohanke piilotetun puoluetuen hankkimiseksi.

Kyse on vasta suunnitteilla olevasta, tulevien aluevaltuustojen kokojen perusteella valtuustoryhmille jaettavaksi kaavaillusta julkisesta tuesta, joka suurimpien puolueiden kohdalla saattaisi kohota miljoonaluokkaan.

– Aluetasolla neuvotteluja käydään jo. Kyse on siitä, paljonko aluevaltuustojen kokojen perusteella saadaan rahaa eli maksettaisiin puolueelle. On jopa puhuttu ”demokratiarahasta”. Etenkin keskusta on kampanjoinut aluevaltuustojen mittavan valtuustoryhmärahoituksen puolesta ilman, että asiaa edes käsiteltäisiin eduskunnassa. Miksi keskusta haluaa näitä rahoja niin kiihkeästi ja miksei media keskustele tästä? Luukkanen kysyy.

Perussuomalaisten lähtökohta on kaikissa tilanteissa korruption vastustaminen. Perussuomalaiset on aiemmin esittänyt leikkauksia myös puoluetukiin, joita Luukkanen pitää korruptoituneena järjestelmänä.

Onko tarkoitus heikentää äänestyshaluja?

Luukkanen katsoo ongelmalliseksi, että aluevaltuustoille kaavaillusta tuesta ei tällä hetkellä käydä lainkaan poliittista keskustelua.

– Meillä on pelkona, että nyt ollaan luomassa järjestelmää, josta aikaisemmin ei olla puhuttu ja josta eduskuntakaan ei ole päässyt puhumaan.

Luukkanen katsoo, että hallitus pyrkii parhaillaan ulkoistamaan ikäviä asioita virkamiehille.

– Tällä tavalla pyritään luomaan järjestelmää, jossa tuleva aluevaltuusto korruptoi itse itsensä, ja näin aluevaltuusto menettää oman uskottavuutensa. Kun kansalaiset kuulevat, että rahoja ollaan jo jakamassa, syntyy vaikutelma järjestelmästä, jossa poliitikot saavat ja kansalta viedään rahaa.

Luukkanen pitää kehitystä huolestuttavana.

– Onko tarkoitus vähentää ihmisten halua äänestää? Onko tarkoitus luoda vaalit, joiden äänestysprosentti on noin 30 tai vähän sen alle? Meille perussuomalaisille on todella tärkeää, että jokainen lähtee äänestämään ja että saadaan luotua uskottava järjestelmä, Luukkanen sanoo.

Valtuustoryhmille ei tarvita voitelurahoja

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra jatkaa, että perussuomalaiset suhtautuu kaikkiin puoluetuen korotuksiin kielteisesti.

– Mikäli halutaan lisätä vaaleja ja uusia hallinnon tasoja, niin se ei saa olla syy puolueiden rahoituksen lisäämiselle. Me tiedämme, että sote-uudistus ja uuden hallinnon tason lisääminen tulevat entisestäänkin lisäämään resurssien tarvetta. Meillä on jo nyt huomattava tarve paitsi vanhuspalveluihin myös yleisesti sote-palveluihin. Meidän mielestämme rahat pitää käyttää nimenomaan tähän toimintaan, eikä puolueiden ja valtuustoryhmien voitelurahoihin.

Purra toteaa, että aluevaltuustojen rahallinen tukeminen on suoraa jatkumoa sille, mitä perussuomalaiset on koko ajan pitänyt esillä.

– Uusi hyvinvointialuetaso on erityisesti keskustan tapa juurruttaa voimaansa maakunnissa ja saada lisää hillotolppia. Me olemme koko ajan vastustaneet tätä kehitystä, josta aluevaltuustoraha on yksi esimerkki. Toivoisin, että asia nousisi voimakkaampaan poliittiseen keskusteluun.

SUOMEN UUTISET