Merimiesliitot kritisoivat viime viikolla voimakkaasti valtion merikuljetuksille osoitettua 45 miljoonan euron tukea, sillä siitä saavat osansa myös ulkomaille rekisteröidyt alukset. Samaan aikaan Suomen lipun alla purjehtivia aluksia on pysäytettynä satamiin ja lähes 3 000 merimiestä on lomautettuna.

Kansanedustaja Ari Koponen yhtyy huoleen ja vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin peruakseen heti päätöksen antaa taloudellista tukea Viron lipun alla olevalle M/s Megastarille ja Ruotsin lipun alla purjehtivalle M/s Galaxylle.

Merikuljetusten jatkuvuus on varmistettava

Yle Uutisten mukaan Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan Tomi Louneman mielestä valtion tukea pitää käsitellä tasapuolisesti, eikä näin ollen tuen myöntäminen vain suomalaisille aluksille ole sopivaa.

Merimiesliittojen ja Koposen mielestä tämä on kuitenkin suoraa taloudellista naapurivaltioille ja suomalaisten veronmaksajien rahojen väärinkäyttämistä.

– Valtion tuki ei voi tarkoittaa samaa asiaa kuin EU-valtioiden tuki. Työt on siirrettävä merimiesliittojen vaatimalla tavalla suomalaisten, nyt työtä vailla olevien laivojen ja merimiesten hoidettavaksi, Koponen kehottaa.

Varoja ei ole tarkoitettu muille valtioille

Huoltovarmuuskeskus on perustettu Suomen valtion huoltovarmuuden hoitoon ja keskuksen toimintaa ylläpidetään verovaroin.

– Näitä varoja ei ole kerätty muiden valtioiden käyttöön. Suomen huoltovarmuuskuljetukset eivät voi olla muiden valtioiden varassa, Koponen sanoo.

Koponen jätti aiheesta toimenpidealoitteen eduskunnalle.

SUOMEN UUTISET