Suomalaisille annetaan usein ymmärtää, että olemme muka suuria ilmastopahiksia, vaikka pitkälti kyse on vain poliittisesta retoriikasta. USA:n avaruushallinnon Nasan satelliittimittauksen mukaan Suomi ei ole edes hiilineutraali, vaan jopa plussan puolella eli hiilinegatiivinen.

USA:n avaruushallinnon Nasan hankkeessa on satelliittimittauksilla kerätty maittain tietoja hiilidioksidipäästöistä sekä hiilinielujen määrästä eri maiden alueilla. Tiedot koskevat maiden hiilipäästöjä vuosina 2015-2020.

Nasan julkaisema kartta näyttää keskimääräiset hiilipäästöt ja hiilinielut Nasan OCO-2-satelliittimittausten arvioiden perusteella. Maat, joissa hiilipäästöt ovat korkeita, näkyvät kartalla tummanruskeina, ja vaaleampien sävyjen kautta vihreään siirtyvät sävyt kuvaavat niitä maita, joissa puolestaan hiilinielujen määrä on suurempi.

Suomi erottuu kartalla vaaleanvihreänä. Suurimpien hiilipäästöjen maita ovat kartan mukaan Kiina ja Yhdysvallat. Odotetusti myös Intian, Brasilian ja eräiden Afrikan maiden valtioalueet on kuvattu tummemmalla värillä.

Suomen päästöt ennätyksellisen alhaalla

Ilmaston eteen tehtävät toimet ovat hallinneet Suomen politiikkaa jo useiden vuosien ajan. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035, mikä tavoite on kirjattu myös tuoreehkoon ilmastolakiin. Hyvä kysymys kuitenkin on, onko Suomi jo nyt hiilineutraali – tai peräti hiilinegatiivinen?

Jo vuonna 2021 ympäristöministeriön johdolla valmistellusta ilmastovuosikertomuksesta selvisi, että Suomen päästöt olivat painuneet ennätyksellisen alas. Globaalissa kokonaiskuvassa muutenkin Suomen merkitys hiilipäästöjen lähteenä on varsin pieni, promilleluokkaa.

Viime vuoden lopussa valtamedia Ylen johdolla kuitenkin julkaisi uutisia Suomen ”hiilinielujen romahduksesta” ja Yle kertoi Suomen hiilinielujen ”tipahtaneen historiallisen alas.”

Ilmastopolitiikasta väitöskirjan tehnyt ex-europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola piti Ylen uutisointia yliampuvana.

Ilmastopaniikin lietsominen tukee viherhankkeita

Myös EU:n ilmastopolitiikka sorsii Suomea. Maassamme on liki 4 miljoonaa hehtaaria ojittamattomia soita, jotka toimivat metsien tapaan hiilidioksidin varastona. EU:n hiilinielulaskelmaan ei näitä suovarastoja kuitenkaan hyväksytä. Ojittamattomien soiden jättämisellä pois laskuista on kuitenkin merkitystä Suomen kaltaisille maille, joilla on alueellaan paljon suoalueita.

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne katsookin Nasan laskelmiin viitaten, että Suomessa lietsottavan ilmastopaniikin tavoitteena on lähinnä tukea vihervasemmiston poliittisia hankkeita.

Suomi ei ole päästöjen lähde

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra katsoo, että Nasan tuore satelliittimittaus asettaa Suomen ilmastopolitiikan ja hiilineutraaliustavoitteet outoon valoon. Perussuomalaiset on toistuvasti vaatinut Suomen hiilineutraaliustavoitteen siirtämistä vuoteen 2050, mikä on myös EU:n tavoite.

– Ylipäätään hiilineutraaliustavoitteeseen ei ole mahdollista päästä muuten kuin niin, että hiilinielujen laskentatapaa muutetaan. Mikäli hiilinieluiksi huomioidaan myös suoalueet, Suomi on hiilinielu jo nyt eikä päästöjen lähde, Purra sanoo.

Hän huomauttaa, että ilmastonmuutos on globaali ilmiö, jota ei voi ratkaista paikallisesti eikä paikallisilla toimilla kuten Suomen ilmastopolitiikalla. Överiksi vedetystä ilmastopolitiikasta seurauksena on vain se, että suomalaisten elintaso laskee Pohjois-Korean tasolle.

Suomi on yksi harvoja maita, joka on onnistunut reilusti vähentämään päästöjään 2000-luvulla. Purra korostaa, että hiilinielujen laskentatavat ovat kuitenkin omiaan suosimaan ajattelutapaa, että Suomen pitäisi laskea runsaasti päästöjä eri sektoreilla.

– Etenkin vihreillä on tarve edistää omia narratiivejaan, että Suomi muka tuhoaa metsiään, jolloin vaaditaan koko ajan kunnianhimoisempia toimia, jotka kuitenkin kurittavat kotitalouksia ja teollisuutta.

SUOMEN UUTISET