Ruotsissa on jouduttu nostamaan terroriuhkatasoa islamistisen terrorismin pelossa. Siitä huolimatta pääministeri puolustaa yhä sananvapautta ja ruotsalaisten oikeutta arvostella islamia: – Ruotsissa on täysin laillista olla islamkriittinen. Se, joka ei hyväksy tätä on väärässä maassa.

Turvallisuustilanne on Ruotsissa heikentynyt niin pahasti, että terroriuhkatasoa on jouduttu nostamaan tasolle neljä (asteikolla 1-5). Tilannetta on luonnehdittu Ruotsin pahimmaksi turvallisuuspoliittiseksi uhaksi toisen maailmansodan jälkeen.

Tilannetta ovat kiristäneet muun muassa useat mielenosoitukset, joiden yhteydessä on poltettu Koraani. Tämä puolestaan on saanut ääri-islamistit kautta maailman lietsomaan pyhää sotaa Eurooppaan ja vaatimaan koraaninpolttajien tappamista.

”Islamistit eivät halua hyväksyä uskonnonvapautta”

Toimittaja Camilla Kvartoft haastatteli Ruotsin yleisradion Agenda-ohjelmassa pääministeri Ulf Kristerssonia (kok). Ohjelmassa käytiin aluksi laajasti läpi sitä, että monet muslimit tuntevat itsensä loukatuiksi, kun koraaneja poltetaan.

Koraanien polttamiset ovat vain osa ongelmaa, pääministeri Kristersson sanoo. Toinen osa ovat islamistit, jotka eivät halua hyväksyä sitä, että Ruotsissa vallitsee avoimuus, uskonnonvapaus ja demokratia. Myös Ruotsin Nato-jäsenhakemus ja siihen kohdistuva vastustus joissakin maissa vaikuttavat tilanteeseen.

Koraaninpolton kieltämistä pohditaan

Esimerkiksi Tanska on säätämässä lakia, jolla Koraanin polttaminen tai muu uskonnolliselle yhteisölle merkittävän esineen häpäiseminen kiellettäisiin. Lakia on perusteltu kansallisella turvallisuudella.

Pääministeri Kristersson sanoo, että Ruotsin hallitus ei halua säätää lakia, joka kategorisesti kieltäisi Koraanin polttamisen kaikissa olosuhteissa, mutta harkitsee järjestyslain muuttamista siten, että poliisi voisi tapauskohtaisesti kieltää koraaninpolttajaiset kansalliseen turvallisuuteen vedoten.

– Uskonnonvapauden ja uskontokritiikin on oltava vahvoja Ruotsissa, pääministeri sanoo.

– Kaikilla on oltava oikeus seurata omaa uskoaan ja myös kyseenalaistaa – karkeallakin tavalla – muiden uskonnollisia käsityksiä.

Levitetään kuvaa islamvihamielisenä maana

Ruotsin yleisradion toimittaja on huolissaan siitä, että ulkomailla levitetään kuvaa Ruotsista ”vihamielisesti islamiin suhtautuvana” maana. Pääministeri Kristersson toteaa, että tällaista kuvaa tosiaankin levitetään aktiivisesti eri tahojen toimesta Ruotsin vahingoittamiseksi.

Kyse ei ole pelkästään siitä, että Rasmus Paludan polttaa Koraaneja ja eri tahot laittavat koraaninpolttovideoita kansainväliseen levitykseen. Kristersson pitää sosiaaliviranomaisia vastaan käytyä disinformaatiokampanjaa kaikkein vakavimpana asiana. Islamistiset tahot ovat jo pitkään levittäneet huhuja, että Ruotsin sosiaaliviranomaiset ”kidnappaavat” muslimilapsia.

Poliitikko kutsui Muhammedia joukkomurhaajaksi

Toimittajan mukaan ruotsidemokraattien jäsenet ovat lietsoneet kahtiajakoa ja levittäneet vihapuhetta muslimeja kohtaan. Ruotsidemokraatit eivät ole hallituksessa, mutta tukevat Kristerssonin hallitusta.

Kuukausi sitten eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Richard Jomshof (alkujaan Lohikoski) kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että islam on ”epädemokraattinen, väkivaltainen ja naisvihamielinen” uskonto, jonka perustaja ja profeetta Muhammed oli ”sotapäällikkö, joukkomurhaaja, orjakauppias ja rosvo”. Oppositio ja media ulkomaita myöten ovat siitä lähtien vaatineet Jomshofia irtisanoutumaan, pyytämään anteeksi ja eroamaan lakivaliokunnan puheenjohtajuudesta.

Kaikkia uskontoja saa arvostella

Pääministeri Kristersson pitää Jomshofin kommentteja Ruotsille haitallisina, mutta kieltäytyy ottamasta vastuuta kenenkään toisen puheista. Hänen mielestään ”pääministerin tehtävä ei ole asettaa vaatimuksia eduskunnalle tai varsinkaan muiden puolueiden jäsenille”.

– Hallitus on riippuvainen avoimesti islamkriittisestä puolueesta. Ovatko ruotsidemokraatit turvallisuuspoliittinen taakka Ruotsille? kysyy Ruotsin yleisradion toimittaja Camilla Kvartoft.

– Ruotsissa on täysin laillista olla islamkriittinen, pääministeri vastaa.

– Kaikkien uskontojen arvosteleminen on laillista Ruotsissa. Se, joka ei hyväksy tätä on väärässä maassa.

Koraaninpolttajaa on vaikea palauttaa Irakiin

Laillinenkin puhe voi kuitenkin olla epäsopivaa tai vaarallista. Kristersson sanoo suhtautuvansa kriittisesti ”niihin ihmisiin, jotka käyttävät tilannetta hyväkseen levittääkseen vihaa tavalla, joka voi vaarantaa Ruotsin turvallisuuden”.

– Tietyt henkilöt tekevät tätä varmistaakseen, että heitä ei voida karkottaa Ruotsista, sanoo Kristersson.

Pääministeri viittaa selvästikin irakilaiseen turvapaikanhakijaan, jonka koraaninpolttokiertueesta jopa Suomen Yle on kertonut. Salwan Momika on polttanut Koraaneja muun muassa moskeijan ja Irakin suurlähetystön edessä. Momika on kertonut, että hän ei saa mitään sosiaalietuuksia vaan ansaitsee elantonsa julkaisemalla koraaninpolttovideoita Tiktokissa.

Toimittaja Camilla Kvartoft haluaa kuitenkin välittömästi kääntää keskustelun takaisin Richard Jomshofiin ja muihin ruotsidemokraatteihin. Hän toistaa aiemman kysymyksensä siitä, että eikö islamkriittisten ruotsidemokraattien mukanaolo hallituksen tukipuolueena ole ongelmallista.

Kristersson toistaa, että ihmisillä on täysi oikeus kritisoida islamia tai mitä tahansa uskontoa. Hän pitää ”vapautta uskonnosta” uskonnonvapauden osana.

SUOMEN UUTISET