Perussuomalaisten mielestä Suomi tarvitsee nyt voimakkaan korjausliikkeen hyvinvointivaltiomme pelastamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä perussuomalaiset pyrkisi talous- ja sosiaalipolitiikalla tukemaan talouskasvua ja työllisyyttä. Perussuomalaiset haluaakin ryhtyä toimiin kannustinloukkujen purkamiseksi.

Perussuomalaisten tänään julkaisema talouspoliittinen ohjelma on laaja politiikkatoimien kokonaisuus, jota voidaan hyvin kutsua myös Suomen talouden pelastuspaketiksi.

Marinin-Saarikon hallitus ei ole osannut säästää mistään, vaan se on lisännyt neljässä vuodessa julkista velkaa kymmenillä miljardeilla euroilla, joista suuri osa ei liity mitenkään koronapandemian hoitoon osoitettuihin tai Ukrainan sodan synnyttämiin lisämenoihin.

Perussuomalaisten mielestä Suomi tarvitsee nyt voimakkaan korjausliikkeen hyvinvointivaltiomme pelastamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä perussuomalaiset pyrkisi talous- ja sosiaalipolitiikalla tukemaan talouskasvua ja työllisyyttä. Perussuomalaiset haluaakin ryhtyä toimiin kannustinloukkujen purkamiseksi.

Kannustinloukuilla viitataan eri tilanteisiin, joissa esimerkiksi työttömän ei kannata ottaa työtä vastaan. Myös korkea marginaaliverotus eli lisätulosta menevän veron määrä voi saada aikaan kannustinloukun, koska lisätöiden tekeminen ei kannata. Kannustinloukut vähentävät työllisyyttä ja hidastavat talouskasvua.

Kannustinloukut heikentävät työllisyyttä

Talouspoliittista ohjelmaa tänään Tuumaustunnilla esitellyt kansanedustaja Lulu Ranne korostaa, että kannustinloukkuihin on puututtava ensisijaisesti verotusta keventämällä.

– Suomessa on tultava palkalla toimeen ilman tulonsiirtoja. Nyt olemme tilanteessa, jossa kannustinloukut ovat vaikuttaneet työllisyyteen voimakkaasti heikentävällä tavalla, sillä Suomessa on edelleen alhaisin työllisyysaste muihin Pohjoismaihin verrattuna. Efektiivinen rajaveroasteemme siirtyä tukien piiristä töihin voi olla yli 100 prosenttia. Tämä toimii samalla kannustimena siirtyä matalapalkkaisista töistä elämään tukien varassa, kuten perussuomalaiset toistuvasti ovat varoittaneet.

Perussuomalaisten linja on, että kaikki Suomessa laillisesti oleskelevat työkykyiset on saatava töihin.

– Kaikkien, myös osatyökykyisten, on osallistuttava Suomen rakentamiseen. Suomi tarvitsee koulutettua ja osaavaa työvoimaa. Toivotamme tervetulleiksi koulutetut ja itsensä elättävät maahanmuuttajat. Kuitenkaan kehitysmaalähtöinen maahanmuutto ei ratkaise huoltosuhteeseen ja työvoimapulaan liittyviä ongelmia, vaan heikentää julkista taloutta, Ranne sanoo.

Mallia Ruotsista

Kannustinloukkujen korjaamiseksi perussuomalaiset kehottaa katsomaan mallia länsinaapuristamme. Ruotsissa on 2000-luvulla harjoitettu pitkäjänteistä veropolitiikkaa, jossa ansiotuloverotusta on kevennetty kaikilla tulotasoilla, mikä on tukenut vahvaa työllisyyskehitystä. Ruotsissa on keskiansioita nauttivan henkilön verotus useita prosenttiyksikköjä Suomea alhaisempi, jolloin kannustin lisätä työntekoa on merkittävästi korkeampaa kuin Suomessa.

Ranne havainnollistaa kannustinloukkua esimerkillä.

– Monessa tapauksessa työttömän ei kannata lähteä töihin, koska se vain vaikeuttaa arkea liikaa ja siltikin tekemällä täyttä työviikkoa saat vain sata euroa enemmän käteen. Eihän se kannusta ketään. Tämä on puhtaasti järjestelmätason ongelma, koska kyllä suomalaiset edelleen haluavat tehdä töitä.

Perussuomalaiset haluaa parantaa erityisesti keskituloisen palkansaajan ostovoimaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra pitää yhtenä Suomen talouden suurimmista ongelmista sitä, että monissa tapauksissa töihin lähtö ei ole eri syistä kannattavaa.

– Myös esimerkiksi maakunnissa autoilun hinta on jo niin korkea, että moni varsin korkeitakin tuloja ansaitseva ihminen joutuu miettimään, onko työssäkäynnissä järkeä, kun samaan aikaan kaikki muukin maksaa yhä enemmän.

Ensin julkiset menot laskuun, sitten veroja alas

Perussuomalaiset ei kuitenkaan vielä viime syksynä esittänyt vaihtoehtobudjetissaan veronalennuksia. Vaikka perussuomalaiset onkin yksiselitteisesti sitä mieltä, että verotus on aivan liian kovaa eikä mitään veroja voida enää korottaa, perussuomalaiset kuitenkin katsoo, että heti seuraavan hallituskauden aluksi on kyettävä kääntämään julkisen talouden menot selvään laskuun.

Purra korostaa, että veronalennusten aika on ja tulee, mutta ensin vaaditaan tulevilta hallituspuolueilta konkreettisia tekoja ja sitoumuksia siitä, että ”paisunut jättiläinen” saadaan laihdutuskuurille.

– Mielestäni ei voida lähteä siitä, että hallitusohjelmassa ensin tehdään lehmänkauppoja ja linjataan toiveita, että talouskasvu tulee korjaamaan tilannetta ja samalla tehtäisiin suuria veronalennuksia. Perussuomalaiset haluaa tehdä kestävää talouspolitiikkaa, ja siksi menot on saatava ensin laskuun, Purra sanoo.

Suomen Uutiset