Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää esittää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin asetuksen kumoamiseksi turvetuotantokoneiden romutustuesta – kolmen kuukauden siirtymäajan huomioiden. Edustaja aloitti tänään keräämään kansanedustajien nimiä asiaa käsittelevään uuteen toimenpidealoitteeseen, jonka hän jättää perjantaina.

– Turvetuotantokoneiden romuttaminen pitää lopettaa kansamme huoltovarmuuden varmistamiseksi. Turpeen arvo huoltovarmuuspolttoaineena tulee tunnustaa, Juha Mäenpää painottaa.

Sota Ukrainassa muuttaa asetelmia

Aloitteessa huomautetaan, että yleinen turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö muuttui perustavanlaatuisesti huonompaan suuntaan Venäjän hyökätessä Ukrainaan. Venäjältä tuodaan Suomeen metsähaketta ja jopa turvetta energiakäyttöön.

Suomen on varauduttava mahdollisiin poikkeusoloihin.

– Nyt lähialueidemme turvallisuustilanteen vuoksi huoltovarmuuskysymykset ovat entistä ajankohtaisempia.

Turve on arvokas luonnonvara

Mäenpää muistuttaa, että turve on arvokas suomalainen luonnonvara.

– Se on turvallinen ja erinomainen kotimainen polttoaine. Polttoturve on perinteisesti ollut keskeinen elementti Suomen energiahuoltovarmuudessa, muistuttaa eteläpohjalainen kansanedustaja.

Edellä sanotun lisäksi Mäenpää vaatii aloitteessaan, että turvavarastot tulee hankkia yksityisiltä turpeentuottajilta valtion takaamana. Romutuspalkkion käyttöä tulee hänen mukaansa tasavertaisuuden nimissä jatkaa noin kolmen kuukauden ajan, että he, jotka eivät aikataulusyistä ole vielä koneitaan romuttaneet ja joilla on halua tässä muuttuneessa tilanteessa, voivat saada korvauksen kalustostaan.

SUOMEN UUTISET