Samaan aikaan kun autoilijat tuskailevat bensapumpulla maksaessaan maailman liki raskaimmin verotetusta ja siten kalleimmasta polttoaineesta, vihreät puuhastelee hallituksessa tukihimmelien kanssa, jotka ehkä joskus tulevaisuudessa toisivat muutaman lantin takaisin. Perussuomalaiset alentaisi mieluummin polttoaineen verotusta, mikä näkyisi heti bensapumpulla. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra myös huomauttaa, että vihreiden esittämät keinot jättäisivät monet autoilijat kompensaatioiden ulkopuolelle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja vihreiden sijaistava puheenjohtaja Iiris Suomela debatoivat eilen MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa siitä, mitä voimakkaasti nousseiden polttoaineiden hinnoille pitäisi tehdä ja miten hintoja olisi mahdollista kohtuullistaa tai kompensoida.

Perussuomalaiset esittää polttoaineveron keventämistä 25 prosentilla, mikä olisi helppo ja suoraviivainen tapa tarjota kompensaatiota.

Kasvaneet kustannukset syövät ostovoiman

Arjen perusasioiden, kuten liikkumisen ja asumisen, kasvaneet kustannukset heikentävät nyt suuresti etenkin pieni- ja keskituloisten ostovoimaa. Erityisesti kallis polttoaine keventää maakunnissa ja syrjäseuduilla asuvien kukkaroa.

Purra totesi, että kallis polttoaine ei välttämättä ole aivan yhtä suuri ongelma keskituloiselle kaupunkilaiselle, jolla on myös mahdollisuus käyttää julkista liikennettä.

– Suomessa on kuitenkin pitkät etäisyydet. Maakunnissa ajetaan pitkiä matkoja töihin, kauppaan ja palveluiden piiriin. Näihin matkoihin tarvitaan välttämättä omaa autoa. Monilla on nyt rahat loppu, kun samaan aikaan monien muidenkin arjen välttämättömyyshyödykkeiden hinnat ovat nousseet. Totta kai näin suuret bensan hinnan nousut tuntuvat ostovoimassa.

Vihreä kompensointi ei auttaisi

Suomela myönsi, että tyyris polttoaine on ongelma erityisesti maaseudulla asuville, koska maaseudulla bensa voi olla jopa kalliimpaa kuin kaupungeissa.

Suomelan puheiden mukaan hallituksessa on valmisteltu ”laajaa keinovalikoimaa” ja ”kohdennettuja keinoja” vastata ongelmaan. Suomela vihjasi, että kaikki toimet eivät välttämättä kuitenkaan osuisi vielä tälle keväälle.

Selväksi tuli, että veronalennukset eivät vihreille kelpaa, koska kaikki autoilijat hyötyisivät niistä. Suomelan mukaan keinojen tulisi olla kohdennettuja.

– Nyt etsitään kohdennettuja keinoja, jotta varmasti saadaan tuki sitä eniten tarvitseville. Jos lähdetään keventämään veroja, kuten bensaveroa, niin se ei kohdennu tehokkaasti niille, joille tämä on kaikista isoin ongelma. Ja jos tehdään isoa lovea verotuloihin, niin kyllähän se pidemmällä aikavälillä myös vaikuttaa julkiseen talouteen, Suomela sanoi.

Hallituksen politiikka ristiriitaista

Vihreän kansanedustajan argumentit ovat outoja, koska polttoaineveron alentaminen luonnollisesti vahvistaisi jokaisen ostovoimaa tulotasosta riippumatta. Myös puheet kohdennettujen keinojen ensisijaisuudesta juuri tässä yhteydessä ovat ristiriitaisia siihen nähden, että hallitus kuitenkin tekee runsaasti laajoja ja ei-kohdennettuja politiikkatoimia, juuri sillä perusteella, että toimet kohdistuvat kaikille.

Hallitus on toteuttanut esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentamisen, eli kaikille maksuttomat toisen asteen opiskelut. Uudistukseen sisältyvät myös maksuttomat oppimateriaalit, joita ei suinkaan kohdenneta eniten tarvitseville, vaan veronmaksajat joutuvat maksamaan oppimateriaalit kaikille.

Perussuomalaisten edellinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho onkin kuvannut oppivelvollisuuden laajentamista tulonsiirroksi sellaisille ihmisille, jotka eivät sitä edes tarvitse. Halla-aho on painottanut, että oppivelvollisuuden pidentämisessä rahat ja resurssit tulisi kohdentaa vaikuttavimmalla mahdollisella tavalla.

Veronalennukset ovat välttämättömiä

Suomelan esittämään kohdennettujen keinojen valikoimaan kuuluisi esimerkiksi työmatkavähennyksen korottaminen. Purra huomautti, että myös perussuomalaiset on esittänyt useita erilaisia keinoja, mutta että jonkinlaiset veronalennukset ovat joka tapauksessa välttämättömiä.

Purra huomautti, että Suomelan esittämät kohdennetut keinot nekin tosiasiassa jättäisivät monet autoilijat kompensaatioiden ulkopuolelle.

– Työmatkavähennykset eivät suinkaan kohdistu kaikkiin, kuten esimerkiksi eläkeläisiin, köyhimpiin osa-aikatyöntekijöihin ja sellaisiin ihmisiin, jotka eivät voi vähentää työmatkojaan.

– Bensaveron alentaminen sen sijaan kohdistuisi kaikkiin. Ei sekään ole täydellinen vaihtoehto, mutta ymmärtääkseni myös hallitus haluaa löytää kokonaisuuden, joka on riittävän kelvollinen, Purra sanoi.

Näkyisi suoraan bensapumpulla

Polttoaineveron alentamista on vastustettu sillä argumentilla, että uudistus tulisi kalliiksi. Purra totesi, että lopputulos riippuu toisaalta myös siitä, paljonko veroa alennetaan sekä veron laskemisen määräajan kestosta.

Polttoaineveron alentamisen hyvä puoli olisi joka tapauksessa se, että halvempi hinta näkyisi välittömästi ja suoraan bensapumpulla, jolloin hyötyjiä olisivat kaikki auton tankkaajat.

– Veronalennusten ei tarvitse olla pysyviä. Me voimme tarkastella, miten maailmanmarkkinahinnat ja ylipäätään energiapolitiikka kehittyy, siihen liittyvät monet seikat kuten myös Euroopan turvallisuustilanne.

Suomalaisten auttamista moititaan kalliiksi

Suomelan mukaan polttoaineveron alentaminen olisi ”massiivisen kallista”.

– Mieluummin kannattaa rahaa käyttää kohdennettuihin toimiin. Voi myös kysyä pitääkö tähän asiaan käyttää 800 miljoonaa, mikä on valtava summa.

Purra vastasi Suomelalle kummastelevansa sitä, että kun perussuomalaiset esittää tavallisten suomalaisten tai yrittäjien ostovoiman parantamista, niin vasta-argumentit liittyvät aina siihen, miten kalliiksi toimet tulisivat.

– Samaan aikaan hallitus tekee toisenlaisia toimia. Hallitus on tuonut useita esityksiä, jotka heikentävät julkista taloutta ja pahentavat kestävyysvajetta eikä näiden toimien kohdalla kukaan kysele, mistä rahat löytyvät, velaksihan rahaa yleensä otetaan.

– Me olemme koko syksyn, oikeastaan jo loppukesästä asti puhuneet, miten energian ja polttoaineiden hintoja koskeva ongelma tulee kärjistymään. Teimme välikysymyksenkin viime viikolla, koska me haluamme ratkaisuja. Tavalliset suomalaisetkin odottavat niitä.

Vihreät ovatkin lähes omilla linjoillaan tukemassa raskaasti verotettua polttoainetta, sillä jopa osa hallituspuolueiden edustajista on viime aikoina asettunut perussuomalaisten tueksi patistamaan hallitusta alentamaan polttoaine- ja sähköveroa.

Suomen kunnianhimoa laskettava EU:n tasolle

Perussuomalaiset esitti jo viime syksynä, että hallituksen ajamaa maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa pitää maltillistaa niin, että Suomen hiilineutraalisuustavoite siirretään vuodesta 2035 vuoteen 2050 eli samaan vuoteen kuin EU:n tavoite.

Ilmastotoimien maltillistaminen helpottaisi sekä yritysten että tavallisten kansalaisten tilannetta.

– Se vaikuttaisi monella tavalla paitsi kansalaisten ostovoimaan myös vientisektoriin ja yrityksiin. Samaan aikaan kun Suomen hallitus haluaa olla maailman kunnianhimoisin ilmastotoimissa, ja täällä tehdään kansallisia toimia, EU:sta tulee jatkuvasti uusia ilmastopaketin osia, Purra sanoi.

Vihreällä politiikalla kurjistava päämäärä

Välittömästi aluevaalien jälkeen hallituksesta väläytettiin myös polttoaineen jakeluvelvoitteen nostoa, jonka arvioidaan korottavan erityisesti dieselin litrahintaa. Suomelalta kysyttiin, onko hallituksessa jo tehty päätös asiasta.

– Tämä on osa kevään päätöksiä, mutta kyllä tätä on valmisteltu jo pidempään, Suomela sanoi.

Purra huomautti, että vihreän ilmastopolitiikan erityisenä päämääränä on autoilun ja öljylämmityksen muuttuminen kalliimmaksi.

– Se on tarkoituskin. Samaan aikaan hallitus antoi kehysriihessä määrittelyvallan ilmastopaneelille päättää, onko riittäviä päästövähennyksiä saatu aikaan. Ilmastopaneelin mukaan näin ei ole tapahtunut, joten hallituksen tulee tehdä lisää ilmastotoimia, Purra varoitti.

SUOMEN UUTISET