Sähkön ja liikennepolttoaineiden kustannusten nousu heikentää kansalaisten ja monien yrittäjien toimeentuloa. Perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja liike nyt jättivät viime viikolla asiasta hallitukselle vastattavaksi välikysymyksen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra patistaa hallitusta pikaisiin toimiin kansalaisten auttamiseksi.

– Monessa maassa erilaisia tukitoimia on jo aikoja sitten tehty. Jokainen päivä ja viikko heikentää suomalaisten tilannetta. Liian monelta on rahat loppu. Töissä ei kannata välttämättä käydä, kun matkoihin kuluu liikaa rahaa, Purra sanoo.

Purran mukaan on hyvä, että hallitus on nyt luvannut etsiä keinoja helpottaa kansalaisten pärjäämistä.

– Nyt on aika toimia. Perussuomalaiset on esittänyt useita erilaisia vaihtoehtoja lähestyä ongelman ratkaisua. Toivottavasti niistä jokin kelpaa hallitukselle, Purra sanoo.

Hiilineutraalisuustavoitetta maltillistettava

Perussuomalaiset esitti viime syksynä, että hallituksen ajamaa maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa pitää maltillistaa niin, että hiilineutraalisuustavoite siirretään vuoteen 2050 eli samaan vuoteen kuin EU:n tavoite.

– Liian kovasta kunnianhimosta seuraa ongelmia ja ylimääräisiä kustannuksia eivätkä tavoitteena olevat imagovoitot näitä kompensoi. Tavoitteen maltillistamisesta olisi saatavissa säästöjä, joita voitaisiin nyt käyttää kansalaisten tukemiseen, Purra sanoo.

Pääministeri totesi viikonloppuna, että mahdolliset tukitoimet eivät saa heikentää ilmastotoimia.

– Näkisin, että tässä tilanteessa itse aiheutettu ongelma on parempi tunnustaa. Huomion pitäisi kohdistua suomalaisten auttamiseen eikä siihen, saako pääministeri paistatella parrasvaloissa maailman kunnianhimoisimpana ilmastopääministerinä, Purra toteaa.

Veronalennuksia ja ammattidieseliä

Perussuomalaiset on esittänyt veronalennuksia polttoaineiden ja kotitalouksien sähkön verotukseen. Taloustutkimus on laskenut veronalennusten vaikutukset kansalaisten laskuihin ja valtiontalouteen.

– Olemme esittäneet kuljetusdieselin käyttöönottoa kuljetusyrittäjille. Asiasta on maininta myös hallitusohjelmassa, joten sitä luulisi olevan helppo edistää, Purra sanoo.

Lisäksi perussuomalaiset on ehdottanut dieselin käyttövoimaveron poistoa.

– Kyseinen vero ei ole järkevä dieselin nykyhinnoilla. Sen poistolla olisi selvä vaikutuksensa myös kuluttajahintoihin. Verotuksen keventäminen tätä kautta olisi teko myös suomalaisen työn puolesta, Purra sanoo.

Päästökauppatulot suomalaisten hyväksi

Päästökauppatulot ovat nousseet erittäin merkittävästi. Perussuomalaiset on esittänyt, että Suomen ei pidä antaa päästökauppatulojaan EU:lle, vaan käyttää niitä ilmastopolitiikasta kärsivien ihmisten ja alojen tukemiseen.

– Suomen päästökauppatuloja on ohjattava Suomen ja suomalaisten hyväksi, Purra vaatii.

– Lisäksi olemme puhuneet päästöoikeuksien määrän lisäämisen puolesta. Oikeuksien lisääminen tai edes ennallaan pitäminen vaikuttaisi sähkön ja polttoaineiden hintaan alentavasti, ilman että EU:n tyylin mukaisesti pohjoisen maat pääsevät taas maksumiehiksi tukipakettien ja rahastojen kautta. Valitettavasti hallitus on kirittänyt komissiota päästöoikeuksien vähentämiseen, Purra ihmettelee.

Jakeluvelvoitteen tasoa laskettava

Purran mukaan polttoaineen pakkojakeluvelvoitteen laskeminen olisi valtiontalouden näkökulmasta tehokkain tapa laskea polttoainehintoja, koska se tapahtuisi ilman välittömiä vaikutuksia kertyvien verojen määrään. Tosin toimenpide ei ole käyttövoimaneutraali kohdistuessaan erityisesti dieseliin.

– Jakeluvelvoitteeseen aiottujen kiristysten uusi aikatauluttaminen on ollut esillä joissain hallituksen ulostuloissa. Sitä voidaan pitää vähimmäistoimenpiteenä. Suomi loistaa biopolttoaineiden vaatijanakin omassa kunnianhimossaan eli siis muiden maiden edellä. Varaa on siis todellakin peruuttaa, Purra muistuttaa.

Tiukkaa EU-politiikkaa, ei ilmastososiaalirahastoa

Purra huomauttaa, että vaikka hallitus sanoo suhtautuvansa EU:n ilmastososiaalirahastoon ”erittäin kriittisesti”, se näyttää kuitenkin etenevän.

– Hallitukselta vaaditaan selkeä ja yksimielinen kanta asiaan, ei sivuille pälyilyä tai epävarmuutta. Euroopan tasolta on etsittävä samanmielisiä kumppaneita ja vastustettava uusia unionin tukivälineitä ja tulonsiirtoja, Purra vaatii.

Ruuhkamaksut ja kilometriverot unohdettava

Perussuomalaiset on huolissaan myös monista muista hallituksen kaavailemista ilmastotoimista, jotka toteutuessaan entisestään heikentäisivät ihmisten ostovoimaa ja osuisivat haitallisesti moniin elinkeinoelämän sektoreihin.

– Viimeistään nyt olisi aika unohtaa huikentelevaiset ideat kansallisesta liikenteen päästökaupasta, ruuhkamaksuista tai autoilijoiden kyttäysjärjestelmästä ja kilometriverosta, Purra sanoo.

SUOMEN UUTISET