Puolella Ruotsissa vaikuttavista rikollisklaaneista on juurensa Turkissa. Klaanien selkärangan muodostavat patriarkalliseen tapaan tapaan isät ja heidän poikansa. Klaanit ovat ylikansallisia ja ne ovat perustaneet rinnakkaisyhteiskunnan. Poliisin mukaan klaanit ovat uhka valtiolle.

Aftonbladet on saanut käyttöönsä poliisin salaiseksi luokitteleman raportin, jossa listataan 36 klaania ja paneudutaan tarkemmin neljään perheeseen. Nämä taas ovat jakautuneet useampaan haaraan ja toimivat monissa maissa. Suurimmilla rikollisjärjestöillä on veljesorganisaatiot Tanskassa, Hollannissa ja Saksassa ja siteet haarojen välillä ovat vahvat.

Juuret Turkissa

Yli puolella raportissa nimetyistä klaaneista on juurensa Turkissa, Mardin maakunnassa. Monet ovat tulleet Ruotsiin jo 1980-luvulla. Keskusrikospoliisin tiedusteluyksikön päällikkö Linda H Staaf totesi aiemmin Aftonbladetissa, että rikollisklaanit rakentavat Ruotsiin rinnakkaisyhteiskuntaa, joka perustuu klaanien omaan oikeuskäsitykseen. Siksi ne ovat erityinen uhka oikeusvaltiolle.

Klaanien oikeuskäsityksen kulmakiviä ovat mieskeskeinen kunniakulttuuri ja vahva lojaalius perhettä kohtaan. Klaani on vastuussa yksittäisen jäsenensä tekemisistä ja oikeuslaitoksena toimivat klaanien vanhimmat, joskus voidaan käyttää myös välimiestä.

Murhia ja huumekauppaa

Poliisiraportissa keskitytään erityisesti neljään klaaniin, joista tunnetuin on Ali Khanin perhe Göteborgista. Klaanin ytimen muodostavat 30-40 ammattirikollista, joiden ympärillä pyörii 250 muuta perheeseen sidoksissa olevaa henkilöä.

Ali Khanin perhe on tunnettu erityisen väkivaltaisena ja toiminnan taloudellisen ytimen muodostavat huume- ja asekauppa sekä rahanpesu. Klaani muun muassa hyödyntää ruokakauppoja huume- ja aseliiketoiminnassaan. Klaani on monikansallinen ja se on saanut konflikteissa apua suvulta Saksasta.

”Perheen asema on vahvasti sidoksissa väkivallan käyttöön. Perhe ylläpitää mainettaan järjestämällä valeteloituksia ja tekemällä murhia”, todetaan poliisiraportissa.

Yhteiskunnallista vaikuttamista

Södertäljenätverket koostuu 130 rikollisesta ja useista perheistä. Klaani toimii viidellä tasolla juoksupojista aina yhteiskunnallisiin vaikuttajiin asti. Klaani toimii sekä kunnallisella, että valtakunnallisella tasolla. Näin klaani on pystynyt sementoimaan asemansa ja vaikutusvaltansa.

Verkoston rikollinen toiminta koostuu monimuotoisesta väkivallan käytöstä ja sillä uhkailusta, huume- ja asekaupasta, pelien järjestelystä, yhteiskunnan tukijärjestelmien hyväksikäytöstä, rahanpesusta ja talousrikoksista. Voitot sijoitetaan huumekauppaan, kiinteistöihin ja yrityksiin.

Klaani on ollut mukana myös viimeaikaisissa ammuskeluissa mutta klaaniympäristöön liittyvän vaikenemisen kulttuurin takia poliisi on vaitonainen tapahtumista.

Sidoksia moottoripyöräjengeihin

Kaksi muuta poliisin erikoisraportissa tarkemmin mainittua klaania ovat Mälmönätverken ja Jönköpingin liepeillä vaikuttava Råslättnätverken.

Malmön klaani omistaa vihanneskauppoja, autokorjaamoita, elintarvikekauppoja, panttikonttoreita ja rahanvaihtopisteitä. Klaani myy huumeita ja aseita, pesee rahaa ja myy laitonta alkoholia sekä tupakkaa. Osa rikollisen toiminnan voitoista palautetaan klaanirikollisten lähtömaihin, joissa nämä omistavat muun muassa pankkeja ja asuintaloja.

Vaikenemisen kulttuuri

Råslättnätverken koostuu kolmesta perheestä, joista kahden voimahahmot ovat veljeksiä. Yksi perheistä on sidoksissa moottoripyöräjengiin. Klaanin rikollinen toiminta keskittyy väkivaltaan ja sillä uhkailuun, huumekauppaan sekä rahanpesuun. Myös ihmissalakuljetus on listassa mukana. Klaanilla on myös haara, joka ei osallistu rikolliseen toimintaan, vaan toimii linkkinä poliisiin päin.

– Klaanit eivät juuri eroa muista rikollisorganisaatioista. Tyypillistä on tukeutuminen ongelmalähiöihin. Toiminnan perusta on huumekauppa, myös talousrikokset, petokset ja uhkailu kuuluvat kuvaan. Näin sanoo Aftonbladetissa keskusrikospoliisin itäisen alueen tiedustelupäällikkö Jan Hofvenstam.

– Kartoitamme klaanien toimintaa ja pyrimme estämään rikoksia. Se on valitettavasti yhtä hankalaa kuin jengirikosten selvittely. Vaikenemiskulttuuri vallitsee kaikkialla. On vaikeaa saada kansalaisia todistamaan ja auttamaan poliisia.

SUOMEN UUTISET