Perussuomalaisten kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen ihmettelevät, miksi laki, jolla hallitus haluaa laajentaa laittomasti maassa olevien terveyspalveluita, yritetään juntata eduskunnasta läpi mahdollisimman suppealla käsittelyllä.

– Perussuomalaiset eivät halua, että Suomeen syntyy rinnakkaisyhteiskunta, jossa henkilö voi asua Suomessa laittomasti vuosikausia ja käyttää yhteiskunnan verorahoitteisia palveluita, vaikka hänellä ei ole katsottu edellytyksiä oleskelulupaan tai hänet on jopa määrätty karkotettavaksi. Useimmissa muissa yhteiskunnissa laittomasti maassa oleskeleville ei ole tarjolla laajoja terveyspalveluita eikä mikään sopimus velvoita Suomea niiden tarjoamiseen, mutta vihervasemmisto haluaa ideologisista syistä tehdä laittomasti maassa oleskelemisesta mahdollisimman helppoa, Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen moittivat.

Edesvastuuton esitys

Kyseessä ei ole ainoastaan kustannuskysymys, vaan myös turvallisuuskysymys.

– Perussuomalaiset haluavat kuulla myös Suojelupoliisin ja sisäministeriön kannan asiaan sekä hallintovaliokunnan lausunnon. Useimpia muita EU-maita laajempien terveyspalveluiden tarjoaminen laittomasti maassa oleskeleville toimii vetovoimatekijänä ja mahdollistaa myös hybridisodankäynnin Suomea vastaan. Vihamielinen valtio voi yrittää ylikuormittaa maamme terveydenhuollon lähettämällä tänne kymmeniä tai satoja tuhansia henkilöitä hakemaan hoitoa.

– Hallitusohjelman laatimisen jälkeen turvallisuustilanne Suomen lähialueilla on heikentynyt oleellisesti, joten on hallitukselta edesvastuutonta tuoda tällainen esitys eduskuntaan juuri nyt, perussuomalaiset huomauttavat.

Merkittävä vetovoimatekijä

Myös esityksen alhainen kustannusarvio herättää kysymyksiä.

– Esitykselle on varattu budjetissa vain yhden miljoonan euron määräraha. Maksuton terveydenhuolto ilman oleskelulupaa on kuitenkin merkittävä vetovoimatekijä ja voi kannustaa suuria ihmisjoukkoja tulemaan Suomeen pelkästään suomalaisten veronmaksajien kustantaman hoidon toivossa. Hyvinvointialueilta puuttuu budjetissa tälläkin hetkellä puolitoista miljardia euroa.

– Kun tilanne on se, että nykyistäkään palveluverkkoa laillisesti Suomessa asuville ei ole varaa ylläpitää, vaan päivystyksiä joudutaan yhdistämään ja sairaaloita sulkemaan, hallituksella pitäisi olla huoli siitä, kuinka hoidetaan edes nykyisin terveyspalveluihin oikeutetut, asiakasmaksuja maksavat potilaat. Nyt hallitus kuitenkin haluaa houkutella ulkomaalaisia Suomeen hoitoa hakemaan, ja anonymiteetin nimissä heiltä ei haluta periä asiakasmaksuja edes silloin, kun he ovat toisen EU-jäsenvaltion kansalaisia ja Suomella olisi siihen oikeus. Miksi te asetatte vakavassa terveydenhuollon kriisissä ulkomaalaiset omien kansalaistemme edelle? Juvonen, Juuso ja Reijonen kysyvät.

SUOMEN UUTISET