Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen jätti tänään eduskunnassa kansanedustajien allekirjoitettavaksi lakialoitteen, jolla parannetaan lainsäädäntöä pihasusi-ilmiöön liittyvän oikeustilan osalta.

– Yhä useammin pihapiireihin tulevat sudet aiheuttavat pelkoa, jonka seurauksena esimerkiksi lasten koulumatkat herättävät vanhemmissa suurta huolta. Erityistä haittaa susikannan levittäytymisestä on ollut koiranomistajille ja eläintilallisille. Susien aiheuttamat menetykset sekä euromääräiset vahingot kohoavat jo merkittäviin rahallisiin summiin, mutta esimerkiksi sudelle menetetyn metsästyskoiran arvoa omistajalleen ei pystytä rahallisella korvauksella edesb paikkaamaan, Sebastian Tynkkynen toteaa.

Vahinkoa ja vaaratilanteita

Viimeisten vuosien aikana Suomessa ei ole harjoitettu suden kannanhoidollista metsästystä, mikä on osaltaan mahdollistanut susikannan nopean kasvun ja levittäytymisen. Tällä hetkellä kannanhoidolliseen metsästykseen odotetaan linjausta maa- ja metsätalousministeriön asettamalta työryhmältä, jonka pohjalta toiveissa on, että suden ja kansalaisten kannalta kestävä kannanhoito päästäisiin mahdollisimman nopeasti aloittamaan.

– Tämä ei kuitenkaan sulje pois tarvetta lain selkiyttämiselle, joka koskee alati lisääntyviä tapauksia, joissa pihoihin tulevat sudet aiheuttavat vahinkoa ja vaaratilanteita. Oikeustilan selkeyttämisen myötä päästään helpommin reagoimaan juurikin niihin susiin, jotka ovat menettäneet ihmisarkuutensa ja näin vähennetään myös salakaatoja, joiden voidaan nähdä haittaavan susikannan hallittua hoitamista, Tynkkynen huomauttaa.

Oikeus suojella omaisuutta ja perhettä

Tynkkynen esittää lakiin uutta ‘Metsästys hätävarjelutilanteessa’ -pykälää, jonka sisältö kuuluisi:

”Mikäli riistaeläin aiheuttaa pihapiirin välittömässä läheisyydessä akuuttia vaaraa ihmiselle tai kotieläimelle, on omistajalla, haltijalla tai heidän puolestaan toimivalla henkilöllä oikeus tappaa vaaraa aiheuttava yksilö. Tilanne voidaan katsoa vaaraa aiheuttavan riistaeläimen tappoon oikeuttavaksi, mikäli tämä on jo aiheuttanut vahinkoa, on eläimille tarkoitetun aitauksen tai rakennuksen sisäpuolella, tai hyökkäyksen vaara ihmistä tai eläintä kohtaan on ilmeinen.”

– Petoeläinten aiheuttamat vaaratilanteet ovat yllättäviä, joissa ei voida kohtuudella edellyttää kaikkien tilanteeseen vaikuttavien seikkojen huomioimista ennen suojaamistoimiin ryhtymistä. Nykyinen laki on tästä näkökulmasta kohtuuttoman raskas ja epäselkeä. Sallimalla vaaraa aiheuttavan eläimen tappaminen, annettaisiin kansalaisille selkeä valtuutus suojella omaisuuttaan ja perhettään ilman pelkoa vakavista syytteistä ja oikeusprosesseista, Tynkkynen sanoo.

SUOMEN UUTISET