Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen monenlaiset seuraukset ravisuttavat myös EU:n ja Suomen energiapolitiikkaa ja horjuttavat huoltovarmuutta. Moni Euroopan maa, Saksa etunenässä, on erittäin riippuvainen venäläisestä energiasta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra korostaa, että venäläisestä energiasta irrottautuminen on välttämätöntä huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä. Useimmat Euroopan maat tarvitsevat kuitenkin fossiilisia polttoaineita vielä vuosikausia.

– Energiapuu on Suomessa tärkeä resurssi, mutta tarvitsemme myös fossiilienergian hyödyntämistä. Ei ole realistista kuvitella, että samaan aikaan voisimme edistää rinnakkain kunnianhimoa huoltovarmuudessa, Venäjä-riippuvuuden vähentämisessä ja ilmastopolitiikassa, Purra muistuttaa.

Turvallisuus ja huoltovarmuus ennen kaikkea

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) väitti kyselytunnilla 3. maaliskuuta, että vihreän siirtymän kunnianhimoa ei ole syytä muuttaa, mutta että sen syy on nyt vaihtunut ympäristöstä turvallisuuteen.

– Tämä ei ole uskottavaa. Ennemminkin se kertoo siitä, että hallitus ei edes pakon edessä kykene peruuttamaan omista päätöksistään, koska se ei pysy kasassa, mikäli ilmastokunnianhimoa uhataan laskea, Purra epäilee.

– Fossiilisista polttoaineista irrottautuminen pitkällä aikavälillä on oikea suunta, mutta nyt on syytä asettaa uusi, turvallisuuden määrittämä tärkeysjärjestys.

Ydinvoiman lisääminen välttämätöntä

Purra korostaa, että koskaan ei ole ollut oikeampi hetki nostaa oma huoltovarmuutemme tärkeysjärjestyksen kärkeen. Samaan aikaan pitää huolehtia suomalaisten kohtuuhintaisen sähkön ja lämmöntuotannon saatavuudesta.

– Ydinvoiman lisääminen on kaikissa tapauksissa välttämätöntä, Purra sanoo.

– Nopeilla päätöksillä varmistetaan kotiemme lämpö, yhteiskunnan toiminnot ja teollisuuden kilpailukyky.

Ilmastokunnianhimoa maltillistettava

Purran mukaan ilmastopolitiikan osalta on tehtävä pikainen uudelleenarviointi.

– Maailman kunnianhimoisimmasta hiilineutraalisuustavoitteesta on viimeistään nyt luovuttava. Vaaditaan energia- ja ilmastorealismia. Jos myös ilmasto hyötyy suomalaisen huoltovarmuuden ja turvallisuuden parantamisesta, hyvä juttu, mutta kansainvälisten tyylipisteiden kerääminen ei saa olla enää toimiemme ensisijainen motiivi, Purra sanoo.

Purran mukaan kansallisten ilmastolakien käsittely on keskeytettävä kriisin ajaksi. Samaten EU:n taksonomiaan liittyvät säädökset on hyllytettävä.

– Lyhytnäköisestä energiapolitiikastaan tunnettu Saksakin aikoo korjata kurssia. Hiili- ja ydinvoimaloiden käyttöikää aiotaan pidentää ja maakaasun varastoja kasvattaa. Saksan hiilineutraalisuustavoite on jo alkujaan selvästi maltillisempi kuin Suomen. Uusiutuvien osuus Saksassa on noin 16 prosenttia, Purra muistuttaa.

– Pidän epätodennäköisenä, että EU:n ilmastopaketista pidetään enää kiinni. Eri asia tietenkin on, tunnustetaanko sitä suoraan, Purra pohtii.

Kivihiililaitokset säästettävä varalle

Purran mukaan ei ole järkevää sulkea täysin toimintakykyisiä kivihiililaitoksia ennen kuin korvaavat järjestelmät on saatu käyttöön.

– Suomessa on vielä 6–7 toimintakykyistä kivihiililaitosta. Niitä ei pidä sulkea, vaan ne tulee säilyttää myös tulevaisuudessa varavoimalaitoksina, Purra sanoo.

Hiilen hinnannousu johtuu osittain hiilen käytön lisääntymisestä kaasun sijasta sähköntuotannossa, mikä lisää päästöoikeuksien kysyntää.

– EU:n päästökauppajärjestelmään on rakennuttu komission päätösvallan alla oleva markkinavakausmekanismi, jolla komissio voi nopeastikin lisätä päästöoikeuksia markkinoilla ja näin laskea päästötonnin hintaa. Mekanismia ei kuitenkaan ole käytetty. Komission tulee sen puitteissa lisätä selvästi päästöoikeuksia markkinoilla, kuten perussuomalaiset on pitkään vaatinut, Purra sanoo.

Turvetuotanto käynnistettävä nopeasti

Suomessa merkittävin sähkön- ja lämmöntuotantoon soveltuva raaka-aine on turve. Turvetta käyttävät laitokset ovat joutuneet ennakoitua nopeammin luopumaan turpeen käytöstä siksi, että turvetuotanto on romahtanut.

– Turvetuotantoa on pakko ylläpitää, jotta huoltovarmuus Suomessa on mahdollista varmistaa. Perussuomalaisten mielestä on suorastaan irvokasta, että maaseutuyrittäjien turpeennostokoneita romutetaan valtion palkkiolla tällaisen kriisin keskellä, Purra sanoo.

Kotimainen puuhake turvattava

Energiapuulla voidaan korvata fossiilisia tuontipolttoaineita, kuten öljyä, kivihiiltä ja maakaasua. Puusta saatava energia on uusiutuvista energiamuodoista kaikkein kustannustehokkain, ja sitä on välttämätöntä lisätä irrottauduttaessa venäläisestä energiasta ja tuontihakkeesta.

– Kotimainen energiapuu luo Suomeen työtä, toimeentuloa, vienti- ja verotuloja sekä parantaa energiantuotantomme huoltovarmuutta, Purra muistuttaa.

SUOMEN UUTISET