Hallituksen esittämän sote-uudistuksen valinnanvapausmallin niin sanotusta notifionnista on noussut kohu. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen pitää itsestään selvänä, että notifikaatio tarvitaan. Mikäli näin ei tehdä, on hänen mukaansa riskinä, että EU katsoo valinnanvapausmallin kielletyksi valtiontueksi ja kieltää maksut terveysalan toimijoille.

– Tämä voisi johtaa paniikkitilanteisiin. Perustuslakivaliokunta on selkeästi kantansa ilmoittanut lausunnossa: ”Mikäli jäsenvaltio katsoo maksavansa valtiontukea tai sillä on vahvoja epäilyksiä siitä, että kyseessä on valtiontuki, sen tulee notifioida asiasta komissiolle. Notifiointivelvollisuus kattaa myös tulkinnanvaraiset tilanteet.”, Juvonen huomauttaa.

Notifiointi tarkoittaa sitä, että Suomen tulisi hyväksyttää malli EU:n komissiossa, jottei se ole EU:n lainsäädännön vastainen esimerkiksi valtiontukisäädösten osalta. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan hallituksen esitystä ei voida soveltaa ennen kuin notifikaatioon on saatu vastaus, mikäli sosiaali- ja terveysvaliokunta ei saa riittävää varmistusta asiaan.

Koko paketti voi tulla hylättynä takaisin

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan lisäksi ottanut kantaa, ettei se pidä kestävänä hallituksen näkemystä siitä, ettei esitystä voisi vielä notifioida, koska kaikki lait eivät ole valmiita.

– Hallitus ei selvästikään uskalla notifioida asiaa, sillä koko paketti voi tulla hylättynä takaisin. Se toki olisi kerrankin koko maan etu, että komissio puuttuisi tähän härskiin toimintaan, Juvonen toteaa.

– Jos notifikaatio jätetään tekemättä ja valinnanvapausmalli viedään väkisin läpi, sen astuttua voimaan sen täytäntöönpano saatetaan siis kieltää. Miten hallitus huolehtii sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, kun se ei voi maksaa palveluntuottajille korvauksia, Juvonen kysyy.

SUOMEN UUTISET