Tagi: EVM

Euromaiden johtajat hätääntyivät eurokriisin alkuvuosina niin pahoin, että he alkoivat suunnitella pankkiunionia vuonna 2012. Tarkoituksena oli purkaa inha kierre, jossa eurovaltiot ja niiden pankit olivat molemmat vaarassa kaatua toisen horjuessa. Italian tilanne on kuitenkin suuri este pankkiunionille, kirjoittaa Financial Timesin taloustoimittaja Martin Sandbu kolumnissaan.  Lue lisää >

Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona, että Sipilän hallitus on edistänyt kantaa, jossa Euroopan vakausmekanismin EVM:n käyttämisessä ei enää vaadittaisi yksimielisyyttä. Yksimielisyysvaatimuksesta luopuminen Euroopan vakausmekanismin lainanannossa on toisten mielestä myrsky vesilasissa, ja toisten mielestä kalteva pinta, joka nakertaa suvereniteettia ja edistää liittovaltiokehitystä. Taloustoimittaja Juhani Huopainen kertoo, mistä asiassa on kyse.  Lue lisää >

EU-maiden valtiovarainministerit tapasivat maanantaina Brysselissä. Tapaamisessa valmisteltiin parin viikon päässä olevaa euroryhmän kokousta. Tapaamisen pääaihe oli euroalueen uudistukset. Niistä tärkein oli euromaiden oma budjetti. Euromaiden valtiovarainministereistä kootun euroryhmän tapaaminen oli poikkeuksellinen, koska siihen osallistuivat myös euron ulkopuolisten EU-maiden valtiovarainministerit. Heidät oli kutsuttu siitä syystä, että Ranskan presidentti Emmanuel Macronin visioima euroalueen oma budjetti tulisi osaksi...  Lue lisää >

LEHTIKUVA

VTT Heikki Koskenkylä arvioi Saksan vaalien jälkeistä tilannetta. AfD:n nousu on pirstoi puoluekenttää, hallituksen muodostaminen voi viedä kuukausia. Sosialistit ja vihreät ovat sekavassa tilassa. Poliittinen ilmapiiri ei suosi EU-integraation etenemistä tai yhteisvastuun kasvattamista. Liittokansleri Angela Merkelin aikakausi on loppusuoralla, miten hänen kautensa tullaan muistamaan?  Lue lisää >

eba.europa.eu

Euroopan pankkiviranomainen EBA haluaa EU-maille yhteisen roskapankin, johon siirrettäisiin unionin alueen pankkien tuottamattomia luottoja. Ajatuksena on keventää EU-pankkien huonojen luottojen kantaa, jotta pankit voisivat myöntää uusia luottoja kotitalouksille ja yrityksille. Kivenä kengässä on kuitenkin vaikeasti väistettävä yhteisvastuun lisääntyminen. Yhteisvastuun kiertäminen voi palauttaa tilanteen alkuasetelmaan sillä erotuksella, että yksi uusi EU-viranomainen näkisi päivänvalonsa. Asiasta kertoi Reuters.  Lue lisää >

  • Toimitus suosittelee!

Suomen Pankin rahoitusmarkkinaosaston ex-ykkösmiehen ja arvostetun ekonomistin Heikki Koskenkylän tuore julkaisu ”Suomen talous ja talouspolitiikan linja – Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun” on kovaa tekstiä. Talouden tilanteen heiketessä keskusteluilmapiiri Suomessa on jälleen kiristynyt kuten vuosina 1991–1993 ja 2008–2009. Konsensus-Suomessa poikkipuolisia mielipiteitä ei siedetä vaan ne yritetään vaientaa. Mielipiteen esittäjiä syytetään yhteisen veneen keikuttamisesta ja esittäjältä systemaattisesti suljetaan ovia. ”Suomessa saa olla mitä mieltä tahansa, paitsi eri mieltä”, Timo Soinin sanoin. Heikki Koskenkylän tuore julkaisu on tätä taustaa vasten ansiokas arvokas pelinavaus.   Lue lisää >

LEHTIKUVA

Suuren valiokunnan perussuomalaiset eivät hyväksy pankkien suoraa pääomittamista EVM:n kautta. Perussuomalaisten mielestä kansallisvaltioiden on nykyisen kriisin ratkaisussa itse vastattava omien pankkisektoreidensa mahdollisesta pääomittamisesta, sillä myös valvonta on ollut kansallisvaltioiden vastuulla silloin kun kriisiin johtaneet virheet on tehty. – EVM:n suoran pääomittamisen alkaminen yhteisen pankkivalvonnan käynnistämisen jälkeen ei millään muotoa siirtäisi vastuuta vanhoista virheistä. EVM:n käyttö...  Lue lisää >

Lehtikuva Seppo Samuli

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen oli esteellinen päättäessään Euroopan vakausmekanismin (EVM) osakkeiden merkinnästä, arvioi oikeustieteen tohtori Kari Uoti. Urpilainen istui EVM:n hallintoneuvostossa samaan aikaan, kun hän teki ministerinä vakausmekanismia hyödyttävän päätöksen. Hallintolain mukaan tällainen kaksoisrooli tekee virkamiehen yksiselitteisesti esteelliseksi.  Lue lisää >

Heikki Saukkomaa Lehtikuva

Perussuomalaiset vaativat Suomen tekemän EVM-sopimuksen muuttamista perustuslakivaliokunnassa. Puolueryhmä jätti eriävän mielipiteen valiokunnan asiaa koskevaan mietintöön perjantaina eduskunnassa. Perussuomalaisten ryhmän mukaan EVM-sopimuksen hyväksyminen on johtanut Suomen vastuisiin, jotka vaarantavat Suomen valtion mahdollisuudet vastata niistä velvoitteistaan, jotka sillä Suomen perustuslain mukaan on. Näiden tulevaisuudessa mahdollisesti realisoituvien vastuiden osalta käsittelyjärjestystä eduskunnassa on arvioitava paitsi absoluuttisen eurosumman kannalta myös...  Lue lisää >

Matias Turkkila

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet eivät hyväksy EVM:n käyttöä pankkien suoraan pääomittamiseen. He ovat jättäneet aiheesta eriävän mielipiteen. Perustuslakivaliokunnassa perussuomalaiset katsoivat, että pankkien suoran pääomittamisen käyttöönoton mahdollistamisen hyväksyminen edellyttäisi käytännössä EVM-sopimukseen muutosta, joka tulisi Suomessa alistaa eduskunnan hyväksyttäväksi. – Pankkien suora pääomittaminen vaatisi siis EVM-sopimuksen muuttamista ja eduskunnassa määräenemmistöä, koska EVM:n käytön hyväksyminen pankkien...  Lue lisää >