Tagi: Kimmo Kivelä

LEHTIKUVA

VÄITÖSKIRJA | Ammattikorkeakoulujen yhtiöittämistä tutkinut Jukka Linna esittää tuoreessa väitöskirjassaan, että osuuskunta olisi ollut osakeyhtiötä parempi vaihtoehto. Osuuskuntamallia ei ammattikorkeakoululain rahoitusmallissa huomioitu, sen sijaan maaliin ajettiin osakeyhtiömalli. Perussuomalaisten kansanedustajan Kimmo Kivelän puheenvuorot nousevat väitöstyössä vahvasti esiin. Kivelä esitti nykyistä yhtiömalliin nojaavaa lainsäädäntöä valmisteltaessa syvän huolensa siitä, että koulutusmaailmasta muotoutuu bisnespelureiden temmellyskenttä. Linna nostaa esiin myös ammattikorkeakoulujen poliittisen ohjauksen.  Lue lisää >

maaliskuu 10, 201610:53

Tolppanen: Yleä tarvitaan

Pekka Sakki

Pitkän toimittajauran tehnyt kansanedustaja Maria Tolppanen (ps.) osallistuu Yleisradiota koskevaan keskusteluun. Suomen Uutiset on viime päivinä julkaissut useita Ylen asemaa arvioivia kansanedustajien kommentteja. Tolppanen korostaa Ylen merkitystä tiedonvälittäjänä ja erityisryhmille suunnattujen palvelujen tuottajana.   Lue lisää >

LEHTIKUVA

Parlamentaarinen työryhmä valmistelee linjausta Ylen tehtävistä ja asemasta. Kansanedustajista koostuva työryhmä käsittelee kevään aikana myös vaihtoehtoisia malleja Ylen rahoitukseen. Kansallisen mediayhtiö Yleisradion asema on murroksessa. Hallitusohjelman mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö asetti jo viime syksynä parlamentaarisen työryhmän tarkastelemaan Ylen julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta. Työryhmän toimikausi on kesken, ja sen lopullisia linjauksia kuullaan aikaisintaan toukokuun lopussa...  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Opetushallituksessa valmistellaan ohjetta koulujen järjestyssääntöjen päivittämiseksi. Saatujen tietojen mukaan koulu voisi kieltää kännyköiden ja muiden älylaitteiden käytön järjestyssäännöissään. Ohje jättäisi välitunnit kiellon ulkopuolelle. – Välitunti on perusopetuslakiin liittyvässä asetuksessa mainittu osaksi koulupäivää. Välitunti ei ole oppilaan omaa aikaa, vaan koulupäivää kuuluva tauko, jonka turvallisesta sujumisesta vastaa tehtävään määrätty valvoja, joka yleensä on opettaja, perussuomalaisten kansanedustaja...  Lue lisää >

Eduskunta kiisteli tiistaina kiivaasti leikkausten kohdistamisesta. Oppositio moitti esimerkiksi koulutukseen tehtäviä leikkauksia. Tähän vastasi perussuomalaisten Kimmo Kivelä. – Tuskin täällä salissa on ketään, joka ei koe kipeinä näitä koulutuksen leikkauksia, mutta vaihtoehtoa ei ole esitetty. Mistä sitten leikattaisiin? Samalla meidän on kuitenkin muistettava, että koko 2000- luvun ajan korkeakoulubudjetti on lähes tuplaantunut. – Jotenkin kuvaavaa...  Lue lisää >

Eduskunta on järjestäytynyt lopullisesti virallisiin toimielimiin. Tärkein valinta oli kansanedustajien jäsenyys valiokunnissa, joissa kansanedustajat tekevät suurimman osan työstään. Perussuomalaisten kansanedustajista moni sai hyvän vaikuttamispaikan heti ensimmäisellä eduskuntakaudellaan. Perussuomalaisten Nuorten entinen puheenjohtaja Simon Elo valittiin jäseneksi sekä suureen valiokuntaan että perustuslakivaliokuntaan. Suureen valiokuntaan valittiin myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho, Mika Niikko, Anne Louhelainen ja niinikään ensimmäistä...  Lue lisää >

Heikki Saukkomaa Lehtikuva

Hallitusneuvotteluissa neuvotellaan vihdoin suurista rahoista. Taloustyöryhmä sekä strategiset työryhmät miettivät parhaillaan, millaisista osista yhteensä 10 miljardin euron suuruinen sopeutusvaje koostuu ja millä keinoilla siitä selvitään. Tämä tarkoittaa vääntöä sen välillä, kuinka suuri osa sopeutuksesta hoituu toimintatapojen uudistuksilla ja kuinka suuri osuus säästöillä. Jos talouskasvu lähtee käyntiin, voidaan osa keinoista hoitaa ehdollisina – eli leikkaustarve vähenisi. –...  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaisten koulutuspoliittinen ohjelma on valmistunut. Kansanedustajat Kimmo Kivelä, Ritva ”Kike” Elomaa ja Mika Niikko työstivät ohjelmaa sivistysvaliokunnassa. Kyse on koulutuksen kannalta tärkeästä asiasta, ja Elomaa on lopputulokseen tyytyväinen. – Kivelä teki suurimman työn koulutuspoliittisen ohjelman kimpussa, ja hyvin siihen on saatu kerättyä kaikki yhteiskuntaa eniten hiertävät ongelmat koulutuspolitiikan kohdalla. Ohjelmassa on hyvin perussuomalainen ote, Elomaa kiittelee....  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Kysymys ruotsin kielen pakollisuudesta viritti eduskunnan tiukkaan keskusteluun tuntikausien ajaksi torstai-iltana. Aiheena oli kansalaisaloite ruotsin kielen vapaaehtoisuudesta kaikilla kouluasteilla, josta äänestetään tänään perjantaina. Keskustelussa kysyttiin esimerkiksi, pitääkö kuopiolaisten opiskella pakolla ruotsia, vaikka ruotsinkielisiä asuu siellä vain 100 asukkaan verran. Juho Eerola (ps.) aloitti keskustelun jo kyselytunnilla huolehtimalla siitä, saavatko kaikki kansalaisaloitteet kunnollista käsittelyä. Hän kysyi...  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Perussuomalaiset vastustivat eduskunnassa tiukasti hallituksen aikeita kitkeä opetusmäärärahoja. Hallitus esittää, että väliaikaisina säädetyt opetustoimen valtionosuusindeksi- ja yksikköhintasäästöt muutetaan pysyviksi. Myös lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja taiteen perusopetuksen yksikköhintaa vähennettäisiin uudella pykälällä. Leikkaukset vastoin hallituksen linjaa Perussuomalaiset korostivat vastustaneensa aina koulutukseen tehtäviä leikkauksia. Keskustelussa huomautettiin myös, että hallitus on karsinut koulutuksesta kaksi miljardia euroa samaan aikaan, kun...  Lue lisää >

Matias Turkkila

Eduskunnan perjantainen äänestystulos 105-92 sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta oli monelle edustajalle suuri yllätys, suorastaan isku vasten kasvoja. Hämmästystä herätti, kuinka perinteisten arvojen kannatus hiipuu niitä ennen kannattaneiden keskuudessa. Jäävätkö perussuomalaiset linjansa kanssa ihan yksin? – Tämä osoittaa, miten syvä on eduskunnan ja kansanedustajien rappiotila! Ja erityisesti kokoomuksen ryhmä, joka jakaantui… Ei voi kuin ihmetellä, missä tilassa...  Lue lisää >