Tagi: Kehysriihi

Lehtikuva Kimmo Mäntylä

Kansanedustaja Hanna Mäntylä (ps.) ihmettelee, miten hallitus laitaa toistuvasti erityisesti pienituloiset lapsiperheet, ja muut yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat maksumiehiksi. Mäntylä nostaa esimerkeiksi lapsilisien leikkaukset ja indeksien jäädytykset, jotka ovat Mäntylän mielestä arvovalintoina kestämättömiä. Mäntylä katsoo, että lapsilisien leikkaus on lyhytnäköistä politiikkaa. Hän pitääkin selvänä, että yhdestä tinkiminen maksetaan muiden tulonsiirtojen tai vielä vakavampien kustannusten kautta, sillä...  Lue lisää >

maaliskuu 26, 201421:36

Kalle & 110 miljoonaa

Kuva: Kalle Erkkilä.   Lue lisää >

Markku Ulander. Arkistokuvaa.

Vesa-Matti Saarakkalan (ps.) mukaan kehysriihipäätökset ovat lapsiperheiden kannalta taloudellisesti negatiivisia, ja niillä on myös kielteisiä väestörakenteeseen liittyviä välillisiä vaikutuksia. Valtiovallan viesti on hänen mukaansa omiaan lisäämään epävarmuutta harkittaessa perhekoon kasvattamista. – On pelättävissä, että yhä useampi nuori kokee, ettei yhteiskunnan mielestä perheen perustaminen ja sen koon kasvattaminen ole valtiovallan näkökulmasta tärkeimpien asioiden joukossa. Perheen taloudellinen...  Lue lisää >

maaliskuu 26, 201415:25

Eerola: Kehitysapu jäädytettävä

LEHTIKUVA

Perussuomalaisten kansanedustaja ja 3. varapuheenjohtaja Juho Eerola ei ole tyytyväinen hallituksen kehyspäätökseen. – On moraalitonta jatkaa miljardiluokan kehitysavun antamista, samaan aikaan kun suomalaisten nimiin otetaan velkaa, veroja korotetaan ja lapsilisiä leikataan. Eerola huomauttaa, että sadankin miljoonan säästö kehitysavussa pitää kehitysavun kokonaismäärän edelleen lähes miljardissa eurossa. – Vaikka hätää kärsiviä tuleekin auttaa, niin kyllä oman maan...  Lue lisää >

Hallitus sai kehysriihessä sovittua 2,3 miljardin euron leikkauksista ja veronkiristyksistä. Vasemmistoliitto, joka on kolmen vuoden ajan kehunut hallituksen toimintakykyä ja omaa vastuuntuntoaan, päätti aloittaa valmistautumisen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin ja jättäytyi oppositioon. On mielenkiintoista nähdä, kääntyykö Arhinmäen takki yhtä sujuvasti kuin se kääntyi vuoden 2011 hallitusneuvotteluissa. Kaikki ymmärtävät, että valtion velkaantuminen on saatava taittumaan ja että...  Lue lisää >

Vesa Moilanen

Oppositiojohtajat Timo Soini ja Juha Sipilä moittivat Ylen aamu-tv:ssä hallituksen kehysriihen päätöksiä. Molemmat kritisoivat erityisesti kipeiden päätösten kohdistumista lapsiperheisiin.  Lue lisää >

Arkistokuvaa, Heikki Saukkomaa

Perusssuomalaiset pitävät kehysriihessä päätetyn sopeuttamistarpeen suuruusluokkaa oikeansuuntaisena, mutta painotuksissa olisi ollut paljon parantamisen varaa. Perussuomalaiset moittivat sitä, että lapsiperheet, pienituloiset ja työttömät laitettiin nyt maksumiehiksi. Erityisesti päätös leikata lapsilisiä on eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jari Lindströmin mukaan kohtuuton. – Hallituksen ratkaisut osuvat kipeästi pienituloisiin perheisiin, muihin jo ennestään kaikista heikoimmassa asemassa oleviin suomalaisiin sekä pienipalkkaiseen työväestöön, joka yhteiskuntaamme...  Lue lisää >

Lehtikuva Jari Kainulainen

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Lindström toivoo hallituksen ymmärtävän, että Suomi on kuilun partaalla ja että kurssia on korjattava nyt eikä vasta vaalien jälkeen. – Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa leikkauksia ja veronkorotuksia ei voida välttää, mutta rohkeilla rakenneuudistuksilla painetta niihin voidaan pienentää. Nyt tarvitaan ennen kaikkea rohkeita panostuksia teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi ja täyskäännös energiapolitiikkaan, Lindström linjaa ja jatkaa:...  Lue lisää >

Martti Kainulainen

Pääministeri Jyrki Katainen (kok.) ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) vakuuttivat hallituksen ja opposition neuvotteluiden jälkeen neuvotteluiden hyvää tulosta, kunnes vähitellen paljastui, ettei neuvotteluissa sovittu juuri mistään. – Se oli hyvä keskustelu. Kävimme läpi talouden tilannetta. Työtä riittää velkaantumisen taittamisessa niin meille kuin tulevillekin, Katainen totesi aluksi. Hänen mukaansa neuvotteluissa päästiin selville neljästä seikasta: velkaperintö on...  Lue lisää >

Yleisradion haastattelemat talousasiantuntijat lyttäävät hallituksen kehyspäätökset. Heidän mielestään ne estävät talouden kääntymisen nopeasti nousuun. Kun 13 asiantuntijalta kysyttiin, lähteekö Suomi kehysriihen päätöksillä nopeasti nousuun, he kaikki vastasivat ”ei”. Asiantuntijoilta kysyttiin myös kysymys: ”Kulutusveroja lisättiin – miten Suomi elpyy?” Selvä enemmistö – 82 prosenttia – vastasi, että huonosti. Vain kolmannes vastaajista katsoi tiukan talouspolitiikan tuottavan talouskasvua.  Lue lisää >

Eduskunnan tarkastusvaliokunta lyttää hallituksen kehysriihen veropäätökset harvinaisen kovasanaisesti. Valiokunnan mukaan hallitus ei ole tuonut eduskunnalle riittäviä perusteita eduskunnan arvioinnin pohjaksi. Samalla valiokunta kyseenalaistaa myös perusteiden tason. – Olisi toivottavaa, että keskeisten miljardiluokkaa olevien veropoliittisten linjauksien valmisteluaineisto toisi esille asian valmistelussa olennaiset seikat perusteluineen. Perusteluaineiston tulisi tällöin koostua kattavammasta ja syvällisemmin laaditusta kirjallisesta materiaalista kuin powerpoint-esityksestä...  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Hallitus antoi tänään eduskunnalle valtioneuvoston selonteon valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron käyttänyt eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jari Lindström läksytti hallitusta tiukasti. Kansanedustaja Lindström nosti puheenvuorossaan esille mm. maamme säilymisen luottoluokittajien ylimmässä kolmen A:n luokituksessa. Jos tuo luokitus putoaa yhdelläkin pykälällä, se maksaa Suomelle vuodessa ainakin 400 miljoonaa euroa. – Väite perustuu siihen, että Jyrki Kataisen hallitus...  Lue lisää >

lehtikuva Jarno Mela

Lobbarit toimittivat osinkolaskelmat kehysriiheen keittiönoven kautta.  Lue lisää >