Tagi: Kehysriihi

Lehtikuva Jari Kainulainen

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Lindström toivoo hallituksen ymmärtävän, että Suomi on kuilun partaalla ja että kurssia on korjattava nyt eikä vasta vaalien jälkeen. – Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa leikkauksia ja veronkorotuksia ei voida välttää, mutta rohkeilla rakenneuudistuksilla painetta niihin voidaan pienentää. Nyt tarvitaan ennen kaikkea rohkeita panostuksia teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi ja täyskäännös energiapolitiikkaan, Lindström linjaa ja jatkaa:...  Lue lisää >

Martti Kainulainen

Pääministeri Jyrki Katainen (kok.) ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) vakuuttivat hallituksen ja opposition neuvotteluiden jälkeen neuvotteluiden hyvää tulosta, kunnes vähitellen paljastui, ettei neuvotteluissa sovittu juuri mistään. – Se oli hyvä keskustelu. Kävimme läpi talouden tilannetta. Työtä riittää velkaantumisen taittamisessa niin meille kuin tulevillekin, Katainen totesi aluksi. Hänen mukaansa neuvotteluissa päästiin selville neljästä seikasta: velkaperintö on...  Lue lisää >

Yleisradion haastattelemat talousasiantuntijat lyttäävät hallituksen kehyspäätökset. Heidän mielestään ne estävät talouden kääntymisen nopeasti nousuun. Kun 13 asiantuntijalta kysyttiin, lähteekö Suomi kehysriihen päätöksillä nopeasti nousuun, he kaikki vastasivat ”ei”. Asiantuntijoilta kysyttiin myös kysymys: ”Kulutusveroja lisättiin – miten Suomi elpyy?” Selvä enemmistö – 82 prosenttia – vastasi, että huonosti. Vain kolmannes vastaajista katsoi tiukan talouspolitiikan tuottavan talouskasvua.  Lue lisää >

Eduskunnan tarkastusvaliokunta lyttää hallituksen kehysriihen veropäätökset harvinaisen kovasanaisesti. Valiokunnan mukaan hallitus ei ole tuonut eduskunnalle riittäviä perusteita eduskunnan arvioinnin pohjaksi. Samalla valiokunta kyseenalaistaa myös perusteiden tason. – Olisi toivottavaa, että keskeisten miljardiluokkaa olevien veropoliittisten linjauksien valmisteluaineisto toisi esille asian valmistelussa olennaiset seikat perusteluineen. Perusteluaineiston tulisi tällöin koostua kattavammasta ja syvällisemmin laaditusta kirjallisesta materiaalista kuin powerpoint-esityksestä...  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Hallitus antoi tänään eduskunnalle valtioneuvoston selonteon valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron käyttänyt eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jari Lindström läksytti hallitusta tiukasti. Kansanedustaja Lindström nosti puheenvuorossaan esille mm. maamme säilymisen luottoluokittajien ylimmässä kolmen A:n luokituksessa. Jos tuo luokitus putoaa yhdelläkin pykälällä, se maksaa Suomelle vuodessa ainakin 400 miljoonaa euroa. – Väite perustuu siihen, että Jyrki Kataisen hallitus...  Lue lisää >